MDszkolenia.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH www.mdfinance.pl

Prywatność użytkowników

Serwis internetowy mdszkolenia.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, słuchaczy i kursantów odwiedzających niniejszy serwis. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, danych niezbędnych do wypełniania warunków umowy na świadczenie usług edukacyjno-szkoleniowych.

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, informacji edycyjnych, materiałów dydaktycznych oferowanych przez MDgroup MARTA PARTYKA w dalszej części w skrócie MDgroup w serwisie internetowym www.mdfinance.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Rejestracja umożliwia rezerwacje miejsca na wybranym szkoleniu (kursie) oraz ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną m. in. dostęp do bieżących informacji związanych z innymi szkoleniem (kursie) czy też okolicznościowym spotkaniu (event). Formularz kontaktowy zawiera kategorie obejmujące między innymi dane osobowe, dane teleadresowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika i przygotowanie umowy na świadczenie usług edukacyjno-szkoleniowych. Formularz kontaktowy zawiera stosowne klauzule prawne oraz klauzulę dobrowolnej zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w celach marketingowych. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym, jak również inne zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze kursantów MDgroup w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto jako administrator danych osobowych możemy powierzać lub udostępniać dane innym podmiotom zgodnie z wyrażonymi zgodami.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawca serwisu internetowego www.mdfinance.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych MDgroup prowadzonych przez nie postępowań, w tym działań windykacyjnych. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmami i ośrodkami lub Oddziałami opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, bez ujawniania danych osobowych użytkowników i innych danych teleadresowych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy lub udostępnił nam swoje dane czy w inny sposób zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, aktualizacji lup poprawienia.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji: stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie). Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do innych stron internetowych spoza domeny mdszkolenia.pl) zapisane informacje są usuwane. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu www.mdfinance.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszego serwisu.

Linki do innych stron internetowych

Serwis www.mdfinance.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityka prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe na nasz serwis. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego mdszkolenia.pl .

Zmiany w polityce ochrony prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.mdfinance.pl . Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 01 grudnia 2016 r.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z niniejszego serwisu o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@mdszkolenia.pl