MDszkolenia.pl

MS EXCEL w finansach

Cena TYLKO
519
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 07.09.2017
Opole - 18.09.2017
Kluczbork - 12.09.2017

Microsoft Excel jest bardzo popularnym narzędziem, stosowanym w przedsiębiorstwach, ponieważ oferuje wiele funkcji ułatwiających budżetowanie, tworzenie bilansów, raportów finansowych konsolidację, pozwala w przejrzysty sposób tworzyć zestawienia, wykresy, tabele przestawne pozwala filtrować i sortować dane a co najważniejsze poprzez odpowiednie zastosowanie funkcji można również zabezpieczyć arkusz hasłem. Excel umożliwia również importowanie danych z zewnętrznych źródeł czy korzystanie z szablonów najczęściej używanych dokumentów.Program szkolenia został skonstruowany tak aby Uczestnicy podczas szkolenia nabyli wiedzę głównie praktyczną umożliwiającą dynamiczne analizowanie danych finansowych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla osób którzy w swojej pracy wykorzystują program MS Excel do przetwarzania danych finansowo księgowych, analityków finansowych. Dla wszystkich osób, których szybkość uzyskiwania i przetwarzania danych dla celów analizy finansowej jednym z priorytetów.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie daje program ms Excel w pracy działów księgowo – finansowych. Nabędą umiejętności analizy kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont zestawień finansowo – księgowych i wiele innych możliwości programu MS Excel.

Korzyści ze szkolenia

Program MS Excel powszechnie stosowane narzędzie pracy. Pomaga analizować każde nawet bardzo duże zbiory danych dzięki czemu w ciągu kilku chwil można przygotować wielowymiarowe analizy danych optymalizując działania całego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Program szkolenia

2 dni szkoleniowe, 15 godzin zegarowych

1. Kurs zastosowania narzędzi Excela w księgowości.

 • Tworzenie zestawień i raportów przez księgowych.
 • Funkcje zaokrąglające.
 • Tabele przestawne.
 • Pobieranie danych zewnętrznych, tworzenie korespondencji.
 • Listy windykacyjne sporządzanie z użyciem korespondencji seryjnej.

2. Graficzna prezentacja struktury przychodów kosztów według rodzajów.

 • Formuły wyliczające poszczególne stopnie rachunku.
 • Zastosowanie funkcji JEŻELI.
 • Graficzna prezentacja budżetu.

3. Przygotowanie i konsolidacja arkuszy kosztowych dla poszczególnych MPK.

 • Konsolidacja z łączami.
 • Konsolidacja bez łączy.

4. Narzędzie do dynamicznego wyszukiwania przeterminowanych należności.

 • Dodawanie bieżącej daty.
 • Formatowanie warunkowe.

5. Import danych z użyciem narzędzia tekst jako kolumny.

6. Arkusz do planowania kosztów amortyzacji.

 • Narzędzie do planowania kosztów amortyzacji na przyszły rok.

7. Automatyczny raport wynagrodzeń w podziale na komórki organizacyjne firmy.

 • Koszt zatrudnienia w podziale na składniki, poszczególne działy i miesiące.
 • Raport pokazujący stan i koszt zatrudnienia w poszczególnych miesiącach.
 • Stan zatrudnienia w poszczególnych działach firmy w podziale na miesiące.

8. Okresowy raport czasu pracy.

9. Koszt jednostkowy wytworzenia produktu.

10. Szablon faktur lub innych dokumentów księgowych.

 • Tworzenie nowych pozycji.
 • Sposób zapłaty i liczba do terminu płatności.

11. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych.

 • Niestandardowe filtrowanie transakcji.
 • Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach.
 • Kontrola poprawności wprowadzania stawki VAT.

12. Sortowanie danych.

13. Porządkowanie danych z wykorzystaniem funkcji.

14. Funkcje bazodanowe.

 • Odnalezienie identyfikatora klienta na podstawie nazwiska.
 • Liczba zamówień złożona w mieście X.
 • Analiza wartości zamówień.

15. Przygotowanie danych do druku.

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się