MDszkolenia.pl

Podstawy komputera, Internetu i aplikacji biurowych MS Office

Cena TYLKO
599
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 10.11.2017
Opole - 14.12.2017
Kluczbork - 18.12.2017

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do efektywnego wykorzystywania komputera i sieci Internet w pracy administracyjno – biurowej. Kurs obejmuje podstawy obsługi systemu Windows 10, pracę na plikach i folderach, korzystanie z programów komputerowych oraz podstawy Internetu i poczty elektronicznej. Dodatkowo zapoznanie z obsługą programów pakietu MS Office w szczególności MS Word i Excel.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się zarządzać swoim czasem w kalendarzu elektronicznym, ale również i poczcie e-mail. Zainteresowane poznaniem narzędzi firmy Google, ale przede wszystkim, które chcą zwiększyć swoją skuteczność i szybkość w pracy.

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Windows 10 i swobodnego poruszania się w Internecie, korzystania z poczty e-mail oraz obsługi programów biurowych pakietu MS Office w celu zwiększenia efektywności i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości komputera w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu praktycznych problemów

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na swobodne korzystanie z komputera oraz poruszanie się po Internecie. Korzystanie z poczty internetowej e-mail. Zwiększenie kompetencji zawodowych, co pozwoli zwiększyć szanse na obecnym rynku pracy. Dodatkowy atut w CV. Dodatkowo pozwoli na poznanie podstawowych jednak bardzo ważnych programów pakietu MS Office m.in. MS Word i Excel.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).
3. Dodatkowo istnieje możliwość przestąpienia do egzaminu zewnętrznego:
a) IC3 (Internet and Computing Core Certification) w ramach certyfikacji CERTIPORT, który jest wiodącym certyfikatem honorowanym na całym świecie.
b) Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), który pokrywa wszystkie kompetencje
z ramy DIGCOMP, uznawanego na terytorium całej Europy.
(egzaminy zewnętrzne dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem podanym w zakładce Egzaminy i Certyfikaty)

Program szkolenia

30 godzin zegarowych

BLOK I. Obsługa komputera i Internetu w środowisku biurowym 

1. Wstęp do pracy na komputerze

 • Rozpoznawanie podstawowych części komputera.
 • System Windows 10, obsługa.

2. Praca na plikach i folderach

 • Struktura, widoki, właściwości, kosz.

3. Obsługa prostych programów

 • Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie.
 • Drukowanie.

4. Podstawy Internetu

 • Zasada działania.
 • Podstawowe pojęcia.
 • Adresy URL.
 • Bezpieczeństwo w Internecie.

5. Korzystanie z przeglądarki internetowej

 • Przeglądanie stron.
 • Korzystanie z formularzy.
 • Wyszukiwanie informacji.

6. Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)

 • Obsługa programu pocztowego.
 • Tworzenie wiadomości, załączniki.
 • Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości.
 • Książka adresowa.

BLOK II. Redagowanie pism i dokumentów z wykorzystaniem Programu MS Word 

1. Tworzenie dokumentów i podstawowe pojęcia

 • Zarządzanie plikami.
 • Zmiana wyglądu tekstu w dokumencie.
 • Formatowanie akapitu.
 • Formatowanie dokumentu.
 • Obiekty (tabele, obrazy, rysunki, wykresy).
 • Drukowanie dokumentu.

BLOK III. Obsługa programu MS Excel w zastosowaniu biurowym

1. Zapoznanie z programem. Wprowadzanie treści

 • Okna programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Formatowanie graficzne.
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Formuły i funkcje

4. Sortowanie danych i filtry

5. Tworzenie i stosowanie konspektów

6. Tworzenie wykresów i grafiki

7. Formatowanie warunkowe

8. Drukowanie i jego opcje

9. Zarządzanie skoroszytami

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się