MDszkolenia.pl

Microsoft Office Specialist (MOS) – Word 2013

Cena TYLKO
1380
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 08.11.2018
Opole - 19.01.2019
Kluczbork - 16.01.2019

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Microsoft Word 2013, które w przystępny i gruntowny sposób przygotuje każdego do zewnętrznej certyfikacji Certiport (MOS 77-418). Program MS Word jest edytorem tekstu, który służy do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, w skład których mogą wchodzić tabele, wykresy, rysunki lub inne elementy. Ponadto zaawansowane funkcje MS Word dają możliwość generowania listów, raportów czy tworzenia formularzy, stron WWW i wysyłania e-maili. Rozwój pracownika poprzez podnoszenie kompetencji to niezwykle istotny element dzisiejszego rynku pracy. Pracodawcy doceniają ambitnych kandydatów, którzy stale uzupełniają swoje CV o kolejne umiejętności. Korzystanie z pakietu Microsoft Office jest niezwykle istotne dla pracowników biurowych, którzy na co dzień pracują z komputerem.

Pełen program szkolenia jest dostępny poniżej.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Word. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę.

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS Word przygotowujące do zewnętrznej certyfikacji skierowane jest dla pracowników biurowych w zakresie: wprowadzania i formatowania tekstu, grafik wstawiania tabel, konspektów czy list, a także korzystania z dostępnych stylów, dodawania nagłówków i stopek oraz tworzenia korespondencji seryjnej i administrowania długich dokumentów a także dla osób prywatnych, które chcą w synchronizowany sposób zarządzać swoimi dokumentami.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do zewnętrznej certyfikacji Microsoft Office Specialist. Przez szkolenie Uczestnik nabywa umiejętności płynnej obsługi programu MS Word w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Word w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotowuje do zewnętrznej certyfikacji Microsoft Office Specialist. Certyfikat MOS jest jednym z wiodących certyfikatów IT. Certyfikat MOS jest honorowany na całym świecie. Każdego roku zdobywa go ponad 1 milion użytkowników w 140 krajach.
Bezpośrednie korzyści z certyfikacji MOS (Microsoft Office Specialist): Microsoft Word 2013. to:
- Wyróżnienie w trakcie procesu rekrutacji.
- Rozwój osobisty i zawodowy.
- Weryfikacja umiejętności i zdolności informatycznych.
- Pozwala pracownikom na bardziej efektowne wykonywanie zadań i projektów.
- Pełniejsze wykorzystanie oprogramowania aplikacyjnego w organizacji.

Program szkolenia

14 godzin zegarowych szkolenia + 1 godzina – Egzamin MOS

2 dni szkoleniowe i 1 godzina egzaminu

1.Informacje o egzaminie 77-418 – MOS (Microsoft Office Specialist): Microsoft Word 2013.

 • Ogólne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.
 • Czas trwania.
 • Zagadnienia.

2.Informacje o edytorze tekstu Microsoft Word 2013.

 • Ekran startowy.
 • Ostatnio otwierane dokumenty i otwieranie istniejących.
 • Nawigacja:  
  • Zaznajomienie się oraz możliwości dostosowywania środowiska.
  • Ogólne informacje o nawigacji.
  • Ustawienia paska narzędzi szybki dostęp.
  • Dostosowywanie Wstążki.

3.Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi.

 • Tworzenie nowego dokumentu oraz na podstawie szablonów:
  • Importowanie plików.
  • Otwieranie i edycja plików PDF.
  • Stosowanie szablonów.
 • Poruszanie się po tworzonym dokumencie:
  • Wyszukiwanie tekstu.
  • Wstawianie hiperłączy.
  • Wykorzystywanie zakładek.
  • Narzędzie Przejdź do.
 • Formatowanie dokumentu:
  • Ustawienia strony.
  • Motywy i zestawy stylów.
  • Wstawianie prostych nagłówków i stopek.
  • Wstawianie znaków wodnych oraz numerowanie stron.
 • Dostosowywanie opcji i widoków dokumentów:
  • Widoki dokumentu i ich wykorzystywanie w procesie tworzenia dokumentów.
  • Stosowanie podziału okna.
  • Właściwości dokumentu i tworzenie własnych wartości.
  • Pokazywanie/ukrywanie.
 • Makra w Microsoft Word:
  • Rejestrowanie prostych makr oraz przypisywanie klawiszy skrótów.
  • Bezpieczeństwo makr.
 • Przygotowanie dokumentów do wydruku i zapisu:
  • Konfigurowanie opcji wydruku.
  • Stosowanie różnych formatów zapisu plików.
  • Drukowanie sekcji dokumentu.
  • Zapisywanie plików w lokalizacjach zdalnych.
  • Ochrona plików hasłem.
  • Ustawianie skalowania wydruku.
  • Obsługa zgodności z poprzednimi wersjami.

4.Formatowanie tekstu, akapitów i sekcji.

 • Wstawianie tekstu i akapitów:
  • Wprowadzanie tekstu do dokumentów oraz operacje kopiowania i wklejania.
  • Wyszukiwania i zastępowanie tekstu.
  • Wstawianie tekstu za pomocą funkcji Autokorekty.
  • Usuwanie pustych akapitów.
  • Wbudowanych pola oraz znaki specjalne.
 • Formatowanie tekstu i akapitów:
  • Formatowanie czcionki.
  • Używanie funkcji znajdowania i zastępowania celem formatowania tekstu.
  • Stosowanie malarza formatów.
  • Ustawianie odstępów w akapicie, interlinii, wcięć.
  • Usuwanie istniejącego formatowania.
  • Wyróżnianie zaznaczonego tekstu.
  • Stosowanie stylów do tekstu i modyfikacja istniejących stylów.
  • Zamiana tekstu na obiekt WordArt.
 • Porządkowanie i grupowanie tekstu i akapitów:
  • Zapobieganie występowaniu oddzielonych elementów akapitu.
  • Zastosowanie sekcji i tytuły sekcji.
  • Tworzenie wielu kolumn w sekcjach.
  • Podziałów stron.       

5.Tworzenie tabel i list.

 • Tworzenie tabeli i jej opcje:
  • Konwertowanie tekstu na tabele i odwrotnie.
  • Używanie szybkich tabel.
 • Modyfikowanie tabeli:
  • Stosowanie stylów do tabel.
  • Modyfikowanie czcionek w tabelach.
  • Sortowanie danych tabeli.
  • Marginesy w tabelach.
  • Używanie formuł.
  • Modyfikowanie rozmiarów tabeli.
  • Scalanie komórek.
 • Tworzenie i modyfikowanie listy:
  • Dodawanie numeracji lub punktorów.
  • Punktory niestandardowe.
  • Modyfikowanie wcięć listy, interlinii, zwiększanie i zmniejszanie poziomów listy oraz modyfikowanie numeracji.

6.Stosowanie odwołań.

 • Tworzenie przypisów końcowych, przypisów dolnych i cytatów.
 • Wstawianie i modyfikacja: 
  • Przypisów końcowych
  • Numeracji w stopkach
  • Cytatów i symboli zastępczych cytatów
  • Bibliografii
 • Tworzenie, dodawanie i modyfikacja podpisów oraz ich formatów.

7.Wstawianie i formatowanie obiektów.

 • Wstawianie i formatowanie oraz modyfikacja modułów konstrukcyjnych:
  • Stosowanie organizatora modułów konstrukcyjnych.
  • Wykorzystywanie szybkich części.
  • Wstawianie pól tekstowych.
 • Wstawianie i formatowanie kształtów i obiektów SmartArt.
 • Wstawianie, formatowanie obrazów oraz modyfikacja efektów, właściwości, styli i pozycji obrazu.

8. Podsumowanie informacji zdobytych podczas szkolenia.

 • Zadania końcowe.

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się